+381 (0)15 350 282 mvukdragovic@gmail.com

“EUDAMUS” – EVROPSKI DAN MUZIKE 2023

“Music in me” – Еvropski dan muzike (EuDaMuS) Povodom Evropskog dana muzike u organizaciji Evropske asocijacije za muziku u školama, sa sedištem u Briselu,  najmlađi učenici solfeđa, grupe: II/2,  II/5, II/6, II/7, II/8, III/2 Muzičke škole “Mihailo...