+381 (0)15 350 282 mvukdragovic@gmail.com

Srednja muzička škola

Srednje muzičko obrazovanje u Muzičkoj školi „Mihailo Vukdragović“ ostvaruje se u trajanju od četiri godine na sledećim odsecima:

na vokalno-instrumentalnom odseku za obrazovni profil muzički izvođač klasične muzike;

na teoretskom odseku za obrazovni profil muzički saradnik teoretičar.

U prilogu pri dnu strane je dat tabelarni prikaz nedeljnog i godišnjeg fonda časova po predmetima i razredima za oba obrazovna profila.

Muzička srednja škola

Srednje muzičko obrazovanje u Muzičkoj školi „Mihailo Vukdragović“ ostvaruje se u trajanju od četiri godine na sledećim odsecima:

na vokalno-instrumentalnom odseku za obrazovni profil muzički izvođač klasične muzike;

na teoretskom odseku za obrazovni profil muzički saradnik teoretičar.

U prilogu pri dnu strane je dat tabelarni prikaz nedeljnog i godišnjeg fonda časova po predmetima i razredima za oba obrazovna profila.

Izaberi instrument

Klikni i stekni zvučni utisak o svakom instrumentu

Klavir

Harmonika

Violina

Viola

Violončelo

Gitara

Flauta

Klarinet

Truba

Solo pevanje

KADA, GDE, KAKO?

Upis

Na vokalno – instrumentalnom odseku maksimalan broj upisanih učenika u prvom razredu je 16, dok je na teoretskom odseku broj upisanih učenika ograničen na 8. Učenici na vokalno – instrumentalnom odseku mogu se opredeliti za sledeće instrumente: klavir, harmoniku, violinu, violu, violončelo, gitaru, flautu, klarinet, trubu, kao i za solo pevanje.
Prijemnom ispitu za upis u prvi razred srednje muzičke škole mogu pristupiti kandidati koji imaju završenu osnovnu muzičku školu i kandidati koji nemaju završenu osnovnu muzičku školu, ako prethodno polože ispit za proveru nivoa znanja završnog razreda osnovnog muzičkog obrazovanja. Kandidati koji nisu završili redovno osnovno školovanje, a završili su osnovnu muzičku školu, mogu da se upišu u srednju muzičku školu gde pohađaju samo nastavu stručnih predmeta.

r

prijemni ispit za upis učenika u Srednju muzičku školu trajaće od 17-19. maja 2024. godine.

Fond časova

MUZIČKI IZVOĐAČ KLASIČNE MUZIKE

Naziv predmeta I razred II razred III razred IV razred Ukupno
ned. / god. ned. / god. ned. / god. ned. / god. ned. / god.
Srpski jezik i književnost 3 / 105 3 / 105 3 / 105 3 / 96 12 / 411
Prvi strani jezik - engleski 2 / 70 2 / 70 2 / 70 2 / 64 8 / 274
Drugi strani jezik - italijanski 2 / 70 2 / 70 2 / 70 2 / 64 8 / 274
Informatika 2 / 70 2 / 70 2 / 70 2 / 64 8 / 274
Istorija sa istorijom kulture i civilizacije 2 / 70 2 / 70 1 / 35 - 5 / 175
Biologija 2 / 70 - - - 2 / 70
Fizika 2 / 70 - - - 2 / 70
Sociologija - 1 / 35 - - 1 / 35
Psihologija - - 2 / 70 - 2 / 70
Filozofija - - - 2 / 64 2 / 64
Fizičko vaspitanje 2 / 70 2 / 70 2 / 70 2 / 64 8 / 274
Veronauka / Građansko vaspitanje 1 / 35 1 / 35 1 / 35 1 / 32 4 / 137
Glavni predmet-instrument ili solo pevanje 3 / 105 3 / 105 3 / 105 3 / 99 12 / 414
Solfeđo 2 / 70 2 / 70 2 / 70 2 / 66 8 / 276
Teorija muzike 1 / 35 - - - 1 / 35
Muzički instrumenti 1 / 35 - - - 1 / 35
Harmonija - 3 / 105 2 / 70 2 / 66 7 / 241
Kontrapunkt - - 2 / 70 2 / 66 4 / 136
Istorija muzike sa upoznavanjem muzičke literature - 1 / 35 3 / 105 2 / 66 6 / 206
Muzički oblici - 1 / 35 1 / 35 2 / 66 4 / 136
Etnomuzikologija - - 1 / 35 1 / 33 2 / 68
Nacionalna istorija muzike - - - 1 / 33 1 / 33
Kamerna muzika 1 / 35 1 / 35 2 / 70 2 / 66 6 / 206
Orkestar / hor 2 / 70 2 / 70 2 / 70 2 / 66 8 / 276
Čitanje s' lista 1 / 35 1 / 35 1 / 35 1 / 33 4 / 138
Uporedni klavir (sem za klaviriste) 1 / 35 1 / 35 1 / 35 1 / 33 4 / 138
Korepeticija (samo za klaviriste) 1 / 35 1 / 35 1 / 35 1 / 33 4 / 138
UKUPNO 31 / 1085 31 / 1085 36 / 1260 36 / 1174 134 / 4604

MUZIČKI SARADNIK TEORETIČAR

Naziv predmeta I razred II razred III razred IV razred Ukupno
ned. / god. ned. / god. ned. / god. ned. / god. ned. / god.
Srpski jezik i književnost 3 / 105 3 / 105 3 / 105 3 / 96 12 / 411
Prvi strani jezik - engleski 2 / 70 2 / 70 2 / 70 2 / 64 8 / 274
Drugi strani jezik - italijanski 2 / 70 2 / 70 2 / 70 2 / 64 8 / 274
Informatika 2 / 70 2 / 70 2 / 70 2 / 64 8 / 274
Istorija sa istorijom kulture i civilizacije 2 / 70 2 / 70 1 / 35 - 5 / 175
Biologija 2 / 70 - - - 2 / 70
Fizika 2 / 70 - - - 2 / 70
Sociologija - 1 / 35 - - 1 / 35
Psihologija - - 2 / 70 - 2 / 70
Filozofija - - - 2 / 64 2 / 64
Fizičko vaspitanje 2 / 70 2 / 70 2 / 70 2 / 64 8 / 274
Veronauka / Građansko vaspitanje 1 / 35 1 / 35 1 / 35 1 / 32 4 / 137
Solfeđo - glavni predmet 3 / 105 3 / 105 3 / 105 3 / 99 12 / 414
Teorija muzike 1 / 35 - - - 1 / 35
Muzički instrumenti 1 / 35 - - - 1 / 35
Harmonija - 3 / 105 2 / 70 2 / 66 7 / 241
Kontrapunkt - - 2 / 70 2 / 66 4 / 136
Istorija muzike sa upoznavanjem muzičke literature - 1 / 35 3 / 105 2 / 66 6 / 206
Muzički oblici - 1 / 35 1 / 35 2 / 66 4 / 136
Nacionalna istorija muzike - - - 1 / 33 1 / 33
Etnomuzikologija - - 1 / 35 1 / 33 2 / 68
Klavir 2 / 70 2 / 70 2 / 70 2 / 66 8 / 276
Hor 2 / 70 2 / 70 2 / 70 2 / 66 8 / 276
Dirigovanje - - 2 / 70 2 / 66 4 / 136
Sviranje horskih partitura - 1 / 35 1 / 35 - 2 / 70
Audiovizuelna tehnika - - - 2 / 66 2 / 66
Uvod u komponovanje - - - 2 / 66 2 / 66
UKUPNO 27 / 945 28 / 980 34 / 1190 37 / 1207 126 / 4322

Prijemni ispit

Prijemni ispit se polaže u junskom ispitnom roku.
Za vokalno-instrumentalni odsek prijemni ispit se polaže iz dva dela:

instrument, odnosno solo pevanje;

solfeđo sa teorijom muzike – usmeni ispit.

Za teoretski odsek prijemni ispit se polaže iz tri dela:

solfeđo – diktat;

solfeđo – usmeni ispit;

teorija muzike – test.

Datum polaganja prijemnog ispita

Termin održavanja prijemnog ispita za upis u srednju muzičku školu određuje Ministarstvo prosvete za svaku školsku godinu.

Maj

Jedini termin za polaganje prijemnog ispita za srednju muzičku školu. Tačno vreme i datum će biti naknadno istaknuti.

Masarikova 35

15000 Šabac

Pratite nas

© 2019 Muzička škola “Mihailo Vukdragović”. Sva prava zadržana.

© 2019 Muzička škola “Mihailo Vukdragović”. Sva prava zadržana.