+381 (0)15 350 282 mvukdragovic@gmail.com

Škola danas

Muzička škola „Mihailo Vukdragović“ danas broji preko 600 učenika i oko 90 zaposlenih, od čega je preko 70 nastavno osoblje. Škola organizuje nastavu za različite uzraste učenika: pripremni razred, osnovnu muzičku školu i srednju muzičku školu.

Đacima je pružena mogućnost da se školuju na sledećim instrumentima: klaviru, violini, violi, violončelu, harmonici, gitari, flauti, klarinetu, trubi, kao i solo pevanju, a u srednjoj školi, osim na instrumentalnom, i na teoretskom odseku.

Školska zgrada, smeštena je u zdanju s kraja 19. veka, koje je evidentirano kao nepokretno kulturno dobro. Posle četiri decenije korišćenja, zgrada je potupno renovirana 2019. godine, a kapacitet proširen dogradnjom novih učionica čime je značajno olakšano odvijanje nastave. U sklopu škole nalazi se i svečana sala kapaciteta od preko 100 mesta u kojoj se održavaju javni nastupi, koncerti, takmičenja i seminari.

Škola je organizator Međunarodnog takmičenja mladih pijanista, koje se tradicionalno priređuje početkom marta duže od dve decenije. Osim pomenutog takmičenja, pod okriljem škole organizuju se i Festval gudača, Međunarodno takmičenje mladih flautista i kamerne muzike  i gitarski festival pod nazivom  Čivija guitar fest.

Muzička škola „Mihailo Vukdragović“ će nastojati da i u budućem periodu bude prepoznata kao jedan od najvažnijih nosilaca kulturnog života grada Šapca, kao i da postane potreba a ne obaveza, kako za učenike tako i za profesore.

Đacima je pružena mogućnost da se školuju na sledećim instrumentima: klaviru, violini, violi, violončelu, harmonici, gitari, flauti, klarinetu, trubi, kao i solo pevanju, a u srednjoj školi, osim na instrumentalnom, i na teoretskom odseku.

Školska zgrada, smeštena je u zdanju s kraja 19. veka, koje je evidentirano kao nepokretno kulturno dobro. Posle četiri decenije korišćenja, zgrada je potupno renovirana 2019. godine, a kapacitet proširen dogradnjom novih učionica čime je značajno olakšano odvijanje nastave. U sklopu škole nalazi se i svečana sala kapaciteta od preko 100 mesta u kojoj se održavaju javni nastupi, koncerti, takmičenja i seminari.

Škola je organizator Međunarodnog takmičenja mladih pijanista, koje se tradicionalno priređuje početkom marta duže od dve decenije. Osim pomenutog takmičenja, pod okriljem škole organizuju se i Festval gudača, Međunarodno takmičenje mladih flautista i kamerne muzike  i gitarski festival pod nazivom  Čivija guitar fest.

Muzička škola „Mihailo Vukdragović“ će nastojati da i u budućem periodu bude prepoznata kao jedan od najvažnijih nosilaca kulturnog života grada Šapca, kao i da postane potreba a ne obaveza, kako za učenike tako i za profesore.

Masarikova 35

15000 Šabac

Pratite nas

© 2019 Muzička škola “Mihailo Vukdragović”. Sva prava zadržana.

© 2019 Muzička škola “Mihailo Vukdragović”. Sva prava zadržana.