+381 (0)15 350 282 mvukdragovic@gmail.com

ORGANI ŠKOLE

Đorđe Andrijanić – direktor
Marija Marković – pomoćnik direktora
Dragan Karić – pomoćnik direktora

Stručni saradnik:

Mirjana Vasić – psiholog

Rukovodioci Stručnih veća:

Mirjana Vasić – odsek klavira
Dragana Gajić – odsek gudačkih instrumenata
Stanislav Stanojević – odsek gitare
Aleksandar Pupovac – odsek harmonike
Mirjana Pantelić – odsek duvačkih instrumenata i solo pevanja
Nada Zidarić – odsek grupne nastave muzičkih predmeta
Nevena Jović – odsek opšteobrazovnih predmeta
Verica Mitrović – odsek uporednog klavira

Perić Ljiljana – predsednik
Eraković Ljiljana – član
Jakšić Jozefa – član
Zidarić Nada – član
Jekić Boris – član
Pantelić Mirjana – član
Marković Saša – član
Dubljanin Saša – član
Džigurski Danijela – član

Zoran Šarčević – predsednik
Biljana Prstojević – član
Branka Jocić – član
Danijela Džigurski – član
Danijela Janković – član
Ljiljana Bogdanović – član
Maja Kačarević – član
Milorad Reljić – član
Saša Dubljanin – član
Saša Marković – član
Tatjana Jovanović – član
Tatjana Stanković – član
Zorana Lukić – član

Jovana Pantić – predsednik
Aleksandra Senić – član
Kristina Isailović – član
Ksenija Đurić – član
Jelena Stanković – član
Jovana Jovanović – član
Teodora Stanić – član
Irina Brodić – član
Kristina Živanić – član
Vladana Danojlić – član
Aleksandra Milutinović – član
Milica Tomić – član
Dragan Karić – nastavnik koordinator

Đorđe Andrijanić – direktor
Marija Marković – pomoćnik direktora
Dragan Karić – pomoćnik direktora

Stručni saradnik:

Mirjana Vasić – psiholog

Rukovodioci Stručnih veća:

Mirjana Vasić – odsek klavira
Dragana Gajić – odsek gudačkih instrumenata
Stanislav Stanojević – odsek gitare
Aleksandar Pupovac – odsek harmonike
Mirjana Pantelić – odsek duvačkih instrumenata i solo pevanja
Nada Zidarić – odsek grupne nastave muzičkih predmeta
Nevena Jović – odsek opšteobrazovnih predmeta
Verica Mitrović – odsek uporednog klavira

Perić Ljiljana – predsednik
Eraković Ljiljana – član
Jakšić Jozefa – član
Zidarić Nada – član
Jekić Boris – član
Pantelić Mirjana – član
Marković Saša – član
Dubljanin Saša – član
Džigurski Danijela – član

Zoran Šarčević – predsednik
Biljana Prstojević – član
Branka Jocić – član
Danijela Džigurski – član
Danijela Janković – član
Ljiljana Bogdanović – član
Maja Kačarević – član
Milorad Reljić – član
Saša Dubljanin – član
Saša Marković – član
Tatjana Jovanović – član
Tatjana Stanković – član
Zorana Lukić – član

Jovana Pantić – predsednik
Aleksandra Senić – član
Kristina Isailović – član
Ksenija Đurić – član
Jelena Stanković – član
Jovana Jovanović – član
Teodora Stanić – član
Irina Brodić – član
Kristina Živanić – član
Vladana Danojlić – član
Aleksandra Milutinović – član
Milica Tomić – član
Dragan Karić – nastavnik koordinator

Masarikova 35

15000 Šabac

Pratite nas

© 2019 Muzička škola “Mihailo Vukdragović”. Sva prava zadržana.

© 2019 Muzička škola “Mihailo Vukdragović”. Sva prava zadržana.