+381 (0)15 350 282 mvukdragovic@gmail.com

ORGANI ŠKOLE

Živkvoić Sonja – direktor
Marković Marija – pomoćnik direktora
Nerandžić Vladan – pomoćnik direktora

Vasić Mirjana – stručni saradnik – psiholog
Živković Marija – stručni saradnik – pedagog

Milutinović Miloš – rukovodilac Stručnog veća nastavnika klavira
Dimitrijević Goran – rukovodilac Stručnog veća nastavnika gudačkih instrumenata
Tošić Bogdan – rukovodilac Stručnog veća nastavnika gitare
Radovanović Tanja – rukovodilac Stručnog veća nastavnika harmonike
Končar Aleksandar – rukovodilac Stručnog veća nastavnika duvačkih instrumenata i solo pevanja
Nikačević Irena – rukovodilac Stručnog veća nastavnika grupne nastave u OMŠ
Karić Dragan – rukovodilac Stručnog veća nastavnika muzičkih predmeta u SMŠ
Dobrivojević Vesna – rukovodilac Stručnog veća nastavnika opšteobrazovnih predmeta

Rajičić Vladimir – predstavnik lokalne samouprave
Jakšić Jozefa – predstavnik lokalne samouprave
Maksimović Milan – predstavnik lokalne samouprave
Zidarić Nada – predstavnik zaposlenih
Jekić Boris – predstavnik zaposlenih
Pandurović Gordana – predstavnik zaposlenih
Dubljanin Saša – predstavnik roditelja
Branković Dragana – predstavnik roditelja
Tojić Miloš – predstavnik roditelja

 

Dubljanin Saša – predsednik 3. razred SŠ
Tojić Miloš – zamenik predsednika flauta OŠ
Jakšić Jozefa – član 1. razred SŠ
Bogdanović Ljiljana – član 2. razred SŠ
Bečejić Milan – član 4. razred SŠ
Lukić Dragan – član harmonika OŠ
Vesić Snežana – član gitara OŠ
Mrkonjić Biljana – član gitara OŠ
Ristić Vojislav – član violončelo OŠ
Lazić Jasna – član violina OŠ
Pajić Valentina – član Klarinet OŠ
Popović Miloš – član klavir OŠ
Branković Dragana – član klavir OŠ

Đurić Isidora – predsednik IV
Danojlić Vladana – član IV
Saveski Ana – član IV
Gligorić Jelena – član III
Pantić Ivana – član III
Joksimović Mina – član III
Keserović Aljoša – član II
Radanović Aleksa – član II
Tomić Teodor – član II
Bojić Ena – član I
Ivanović Mila – član I
Petrović Nemanja – član I
Marković Marija – nastavnik koordinator 

Živković Sonja – direktor
Marković Marija – pomoćnik direktora
Nerandžić Vladan – pomoćnik direktora
Živković Marija – stručni saradnik – pedagog
Milutinović Miloš – rukovodilac Stručnog veća nastavnika klavira
Dimitrijević Goran – rukovodilac Stručnog veća nastavnika gudačkih instrumenata
Mihajlović Jovan – rukovodilac Stručnog veća nastavnika gitare
Radovanović Tanja – rukovodilac Stručnog veća nastavnika harmonike
Končar Aleksandar – rukovodilac Stručnog veća nastavnika duvačkih instrumenata i solo pevanja
Nikačević Irena – rukovodilac Stručnog veća nastavnika grupne nastave u OMŠ
Karić Dragan – rukovodilac Stručnog veća nastavnika muzičkih predmeta u SMŠ
Aćimović Božica – rukovodilac Stručnog veća nastavnika opšteobrazovnih predmeta

Rajičić Vladimir – predstavnik lokalne samouprave
Jakšić Jozefa – predstavnik lokalne samouprave
Maksimović Milan – predstavnik lokalne samouprave
Zidarić Nada – predstavnik zaposlenih
Jekić Boris – predstavnik zaposlenih
Pandurović Gordana – predstavnik zaposlenih
Dubljanin Saša – predstavnik roditelja
Branković Dragana – predstavnik roditelja
Tojić Miloš – predstavnik roditelja

Dubljanin Saša – predsednik 4. razred SŠ
Tojić Miloš – zamenik predsednika harmonika OŠ
Stanković Jovan – član 2. razred SŠ
Bogdanović Ljiljana – član 3. razred SŠ
Jovanović Tanja – član 1. razred SŠ
Branković Dragana – član klavir OŠ
Milošević Jelena – član klavir OŠ
Vuković Marija – član gitara OŠ
Vučinić Ana – član truba OŠ
Ivanović Jasna – član violina OŠ
Bošković Vladimir – član violončelo OŠ
Matić Jelena – član solo pevanje OŠ

Gligorić Jelena – predsednik IV
Joksimović Mina – član IV
Pantić Ivana – član IV
Jovanović Strahinja – član III
Pavlović Strahinja – član III
Popović Snežana – član III
Bojić Ena – član II
Petrović Nemanja – član II
Stanković Dimitrije – član II
Pajić Aleksa – član I
Reljić Olivera – član I
Trifunović Isidora – član I
Živković Marija – koordinator

Masarikova 35

15000 Šabac

Pratite nas

© 2019 Muzička škola “Mihailo Vukdragović”. Sva prava zadržana.

© 2019 Muzička škola “Mihailo Vukdragović”. Sva prava zadržana.