+381 (0)15 350 282 sabackomtmp@gmail.com

ORGANI ŠKOLE

Đorđe Andrijanić – direktor
Dragan Karić – pomoćnik direktora
Marija Marković – pomoćnik direktora

Stručni saradnici:

Nevena Jović – psiholog
Nikolina Gačević – pedagog

Rukovodioci Stručnih veća:

Boris Jekić – odsek klavira
Željko Janković – odsek gudačkih instrumenata
Stanislav Stanojević – odsek gitare
Aleksandar Pupovac – odsek harmonike
Mirjana Pantelić – odsek duvačkih instrumenata i solo pevanja
Nada Zidarić – odsek grupne nastave OMŠ
Goran Spasić – odsek grupne nastave stručnih predmeta SMŠ
Božica Dimitrijević – odsek opšteobrazovnih predmeta SMŠ
Verica Mitrović – odsek uporednog klavira SMŠ

Perić Ljiljana – predsednik
Eraković Ljiljana – član
Jakšić Jozefa- član
Zidarić Nada – član
Jekić Boris- član
Pantelić Mirjana- član
Marković Saša – član
Gavrilović Svetlana- član
Džigurski Danijela – član

Svetlana Gavrilović – predsednik
Zoran Šarčević – član
Nataša Miletić – član
Saša Marković – član
Biljana Prstojević – član
Saša Dražić – član
Aleksandra Todić – član
Ljiljana Bogdanović – član
Maja Kačarević – član
Zorana Lukić – član
Saša Dubljanin – član
Tatjana Jovanović – član
Danijela Džigurski – član

Dimitrijević Magdalena – predsednik
Stanić Ana – član
Petrović Mina – član
Isailović Kristina – član
Tanasić Julijana – član
Vasiljević Dragoslav – član
Anđelija Krsmanović – član
Anastasija Miletić – član
Dragana Mićić – član
Nikolina Mikić – član
Aleksandra Vasić – član
Teodora Stanić – član
Tamara Isaković Kovačević – nastavnik koordinator

Đorđe Andrijanić – direktor
Dragan Karić – pomoćnik direktora
Marija Marković – pomoćnik direktora

Stručni saradnici:

Nevena Jović – psiholog
Nikolina Gačević – pedagog

Rukovodioci Stručnih veća:

Boris Jekić – odsek klavira
Željko Janković – odsek gudačkih instrumenata
Stanislav Stanojević – odsek gitare
Aleksandar Pupovac – odsek harmonike
Mirjana Pantelić – odsek duvačkih instrumenata i solo pevanja
Nada Zidarić – odsek grupne nastave OMŠ
Goran Spasić – odsek grupne nastave stručnih predmeta SMŠ
Božica Dimitrijević – odsek opšteobrazovnih predmeta SMŠ
Verica Mitrović – odsek uporednog klavira SMŠ

Perić Ljiljana – predsednik
Eraković Ljiljana – član
Jakšić Jozefa- član
Zidarić Nada – član
Jekić Boris- član
Pantelić Mirjana- član
Marković Saša – član
Gavrilović Svetlana- član
Džigurski Danijela – član

Svetlana Gavrilović – predsednik
Zoran Šarčević – član
Nataša Miletić – član
Saša Marković – član
Biljana Prstojević – član
Saša Dražić – član
Aleksandra Todić – član
Ljiljana Bogdanović – član
Maja Kačarević – član
Zorana Lukić – član
Saša Dubljanin – član
Tatjana Jovanović – član
Danijela Džigurski – član

Dimitrijević Magdalena – predsednik
Stanić Ana – član
Petrović Mina – član
Isailović Kristina – član
Tanasić Julijana – član
Vasiljević Dragoslav – član
Anđelija Krsmanović – član
Anastasija Miletić – član
Dragana Mićić – član
Nikolina Mikić – član
Aleksandra Vasić – član
Teodora Stanić – član
Tamara Isaković Kovačević – nastavnik koordinator