+381 (0)15 350 282 mvukdragovic@gmail.com

ORGANI ŠKOLE

Živković Sonja – v.d. direktora
Marković Marija – pomoćnik direktora
Karić Dragan – pomoćnik direktora

Stručni saradnik:

Vasić Mirjana – psiholog

Rukovodioci Stručnih veća:

Vasić Mirjana – odsek klavira
Gajić-Milošević Dragana – odsek gudačkih instrumenata
Karić Nikola – odsek gitare
Miletić Marko – odsek harmonike
Novaković Branko – odsek duvačkih instrumenata i solo pevanja
Zidarić Nada – odsek grupnih predavanja u OMŠ
Spasić Goran – odsek grupnih nastava muzičkih predmeta u SMŠ
Jović Nevena – odsek opšteobrazovnih predmeta
Mitrović Verica – odsek uporednog klavira

Eraković Ljiljana – predsednik
Zidarić Nada – zamenik predsednika
Perić Ljiljana – član
Jakšić Jozefa – član
Jekić Boris – član
Pantelić Mirjana – član
Dubljanin Saša – član
Marković Saša – član
Džigurski Danijela – član

Isailović-Tošković Maja – predsednik
Marković Saša – zamenik predsednika
Miletić Nataša – član
Bečejić Milan – član
Dubljanin Saša – član
Simić Marija – član
Branković Dragana – član
Jocić Branka – član
Kačarević Maja – član
Lukić Zorana – član
Bogdanović Ljiljana – član
Jovanović Tatjana – član
Mijailović Jelena – član

Ksenija Đurić – predsednik
Mićić Dragana – član
Crvenčanin Katarina – član
Brodić Irina – član
Marković Lazar – član
Stanić Teodora – član
Danojlić Vladana – član
Đurić Isidora – član
Saveski Ana – član
Gligorić Jelena – član
Pantić Ivana – član
Stanimirović Kristina – član
Dobrivojević Vesna – nastavnik koordinator

Živković Sonja – v.d. direktora
Marković Marija – pomoćnik direktora
Karić Dragan – pomoćnik direktora

Stručni saradnik:

Vasić Mirjana – psiholog

Rukovodioci Stručnih veća:

Vasić Mirjana – odsek klavira
Gajić-Milošević Dragana – odsek gudačkih instrumenata
Karić Nikola – odsek gitare
Miletić Marko – odsek harmonike
Novaković Branko – odsek duvačkih instrumenata i solo pevanja
Zidarić Nada – odsek grupnih predavanja u OMŠ
Spasić Goran – odsek grupnih nastava muzičkih predmeta u SMŠ
Jović Nevena – odsek opšteobrazovnih predmeta
Mitrović Verica – odsek uporednog klavira

Eraković Ljiljana – predsednik
Zidarić Nada – zamenik predsednika
Perić Ljiljana – član
Jakšić Jozefa – član
Jekić Boris – član
Pantelić Mirjana – član
Dubljanin Saša – član
Marković Saša – član
Džigurski Danijela – član

Isailović-Tošković Maja – predsednik
Marković Saša – zamenik predsednika
Miletić Nataša – član
Bečejić Milan – član
Dubljanin Saša – član
Simić Marija – član
Branković Dragana – član
Jocić Branka – član
Kačarević Maja – član
Lukić Zorana – član
Bogdanović Ljiljana – član
Jovanović Tatjana – član
Mijailović Jelena – član

Ksenija Đurić – predsednik
Mićić Dragana – član
Crvenčanin Katarina – član
Brodić Irina – član
Marković Lazar – član
Stanić Teodora – član
Danojlić Vladana – član
Đurić Isidora – član
Saveski Ana – član
Gligorić Jelena – član
Pantić Ivana – član
Stanimirović Kristina – član
Dobrivojević Vesna – nastavnik koordinator

Masarikova 35

15000 Šabac

Pratite nas

© 2019 Muzička škola “Mihailo Vukdragović”. Sva prava zadržana.

© 2019 Muzička škola “Mihailo Vukdragović”. Sva prava zadržana.