+381 (0)15 350 282 mvukdragovic@gmail.com

Istorijat škole

Muzička škola u Šapcu osnovana je nakon završetka II svetskog rata, tačnije 2. marta 1948. godine. Najveće zasluge za početak rada Gradske muzičke škole, kako je tada glasio naziv, pripadaju Ljubisavu Markoviću, koji je ujedno bio i prvi direktor. Već u julu iste godine škola je brojala 147 učenika, a odmah po osnivanju formiran je i orkestar u kojem su zajedno muzicirali nastavnici i učenici.

U posleratnom periodu nedostajalo je obrazovanih muzičara, te je u školi uglavnom radio nestručan kadar. Iako se zbog nedostatka finansijskih sredstava, neadekvatnog učioničkog prostora i nestručnog kadra nastava odvijala u teškim uslovima, učenici muzičke škole su uzimali učešće na takmičenjima, često osvajajući značajne nagrade.

Školske 1959/1960. godine Gradska muzička škola, kako se do tada zvala, menja naziv i postaje Škola za osnovno muzičko obrazovanje. Kasnije, zbog velikog interesovanja učenika za daljim usavršavanjem, i odlazaka u druge gradove nakon završenog osnovnog muzičkog obrazovanja, pokreće se inicijativa da se u Šapcu oformi i srednja muzička škola, što je početkom 1979. godine i usvojeno. Od tada, šabački talenti su bili u prilici da dobiju kompletno muzičko obrazovanje, od pripremnog razreda pa sve do srednjoškolske mature, u svom gradu.

Ubrzo nakon toga, tačnije 1981. godine, škola dobija prostorije u zgradi nekadašnje Učiteljske škole u Masarikovoj ulici broj 35, gde se i danas nalazi. Nakon što je jedno vreme nosila naziv Muzička škola „Slavenski“, 1993. godine škola ponovo menja ime u Muzička škola „Mihailo Vukdragović“, po našem poznatom akademiku, pedagogu, kompozitoru i publicisti.

Za 70 godina postojanja kroz školu je prošlo preko 12.000 učenika koji su, zajedno sa svojim profesorima, osvojili veliki broj nagrada na takmičenjima kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Istorijat škole

Muzička škola u Šapcu osnovana je nakon završetka II svetskog rata, tačnije 2. marta 1948. godine. Najveće zasluge za početak rada Gradske muzičke škole, kako je tada glasio naziv, pripadaju Ljubisavu Markoviću, koji je ujedno bio i prvi direktor. Već u julu iste godine škola je brojala 147 učenika, a odmah po osnivanju formiran je i orkestar u kojem su zajedno muzicirali nastavnici i učenici.

U posleratnom periodu nedostajalo je obrazovanih muzičara, te je u školi uglavnom radio nestručan kadar. Iako se zbog nedostatka finansijskih sredstava, neadekvatnog učioničkog prostora i nestručnog kadra nastava odvijala u teškim uslovima, učenici muzičke škole su uzimali učešće na takmičenjima, često osvajajući značajne nagrade.

Školske 1959/1960. godine Gradska muzička škola, kako se do tada zvala, menja naziv i postaje Škola za osnovno muzičko obrazovanje. Kasnije, zbog velikog interesovanja učenika za daljim usavršavanjem, i odlazaka u druge gradove nakon završenog osnovnog muzičkog obrazovanja, pokreće se inicijativa da se u Šapcu oformi i srednja muzička škola, što je početkom 1979. godine i usvojeno. Od tada, šabački talenti su bili u prilici da dobiju kompletno muzičko obrazovanje, od pripremnog razreda pa sve do srednjoškolske mature, u svom gradu.

Ubrzo nakon toga, tačnije 1981. godine, škola dobija prostorije u zgradi nekadašnje Učiteljske škole u Masarikovoj ulici broj 35, gde se i danas nalazi. Nakon što je jedno vreme nosila naziv Muzička škola „Slavenski“, 1993. godine škola ponovo menja ime u Muzička škola „Mihailo Vukdragović“, po našem poznatom akademiku, pedagogu, kompozitoru i publicisti.

Za 70 godina postojanja kroz školu je prošlo preko 12.000 učenika koji su, zajedno sa svojim profesorima, osvojili veliki broj nagrada na takmičenjima kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Istorijat škole

Muzička škola u Šapcu osnovana je nakon završetka II svetskog rata, tačnije 2. marta 1948. godine. Najveće zasluge za početak rada Gradske muzičke škole, kako je tada glasio naziv, pripadaju Ljubisavu Markoviću, koji je ujedno bio i prvi direktor. Već u julu iste godine škola je brojala 147 učenika, a odmah po osnivanju formiran je i orkestar u kojem su zajedno muzicirali nastavnici i učenici.

U posleratnom periodu nedostajalo je obrazovanih muzičara, te je u školi uglavnom radio nestručan kadar. Iako se zbog nedostatka finansijskih sredstava, neadekvatnog učioničkog prostora i nestručnog kadra nastava odvijala u teškim uslovima, učenici muzičke škole su uzimali učešće na takmičenjima, često osvajajući značajne nagrade.

Školske 1959/1960. godine Gradska muzička škola, kako se do tada zvala, menja naziv i postaje Škola za osnovno muzičko obrazovanje. Kasnije, zbog velikog interesovanja učenika za daljim usavršavanjem, i odlazaka u druge gradove nakon završenog osnovnog muzičkog obrazovanja, pokreće se inicijativa da se u Šapcu oformi i srednja muzička škola, što je početkom 1979. godine i usvojeno. Od tada, šabački talenti su bili u prilici da dobiju kompletno muzičko obrazovanje, od pripremnog razreda pa sve do srednjoškolske mature, u svom gradu.

Ubrzo nakon toga, tačnije 1981. godine, škola dobija prostorije u zgradi nekadašnje Učiteljske škole u Masarikovoj ulici broj 35, gde se i danas nalazi. Nakon što je jedno vreme nosila naziv Muzička škola „Slavenski“, 1993. godine škola ponovo menja ime u Muzička škola „Mihailo Vukdragović“, po našem poznatom akademiku, pedagogu, kompozitoru i publicisti.

Za 70 godina postojanja kroz školu je prošlo preko 12.000 učenika koji su, zajedno sa svojim profesorima, osvojili veliki broj nagrada na takmičenjima kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Masarikova 35

15000 Šabac

Pratite nas

© 2019 Muzička škola “Mihailo Vukdragović”. Sva prava zadržana.