+381 (0)15 350 282 mvukdragovic@gmail.com

NASTAVNO OSOBLJE

Gajić Marija – uporedni klavir
Kaličanin Nataša – uporedni klavir
Mitrović Verica – uporedni klavir
Šalai Tibor Snežana – uporedni klavir
Tadić Nenad – uporedni klavir
Trifunović Jelena – uporedni klavir

Jekić Boris – korepetitor
Mrkić Zorana – korepetitor
Zidarić Milica – korepetitor

Davidović Helena – klavir
Đurić Ivana – klavir
Filipović Đorđe – klavir
Jekić Mirjana – klavir
Lazić Goara – klavir
Makević Angela – klavir
Makević Milica – klavir
Milutinović Miloš – klavir
Pandurović Gordana – klavir
Zidarić Jelena – klavir
Todorović Aleksandra – klavir
Vasić Aleksandra – klavir
Vasić S. Mirjana – klavir
Doroteja Ćirić – klavir (zamrna)
Torbica Lazar – klavir (zamrna)
Bogdanović Jovana – klavir (zamrna)

 

Kaličanin Nataša – uporedni klavir
Mitrović Verica – uporedni klavir
Tadić Nenad – uporedni klavir
Trifunović Jelena – uporedni klavir

 

Mrkić Zorana – korepetitor
Zidarić Milica – korepetitor
Jekić Boris – korepetitor
Obrenović Marija – korepetitor

Davidović Helena – klavir
Đurić Ivana – klavir
Filipović Đorđe – klavir
Gođevac Marija – klavir
Jekić Mirjana – klavir
Lazić Goara – klavir
Makević Angela – klavir
Makević Milica – klavir
Milutinović Miloš – klavir
Pandurović Gordana – klavir
Sovilj Bojana – klavir
Todorović Aleksandra – klavir
Vasić Aleksandra – klavir
Vasić Mirjana – klavir
Doroteja Ćirić – klavir (zamrna)
Torbica Lazar – klavir (zamrna)
Bogdanović Jovana – klavir (zamrna)

 

Bogdanović Milan – violina
Dimitrijević Goran – violina, orkestar
Gajić Dragana – violina
Janković Željko – violina
Jevtić Jelena – violina
Maksimović Ljiljana – violina
Miljević Tatjana – violina
Spasojević Pajić Milena – violina
Vlaisavljević Nebojša – viola
Parčetić Jovana – violončelo
Pavlović Lazar – kontrabas

 

Karanfilović Dušan – flauta
Končar Aleksandar – truba
Novaković Branko – klarinet
Prica Biljana – flauta

Kaličanin Mladen – harmonika
Lazić Vojin – harmonika, orkestar
Lukić Dušan – harmonika
Mihailović Goran – harmonika
Miletić Marko – harmonika
Pupovac Aleksandar – harmonika
Radovanović Tanja – harmonika

Karić Nikola – gitara
Puškić Isidora – gitara
Simić Maja – gitara
Stanojević Stanislav – gitara
Tošić Bogdan – gitara
Jovan Mihajlović – gitara

Pantelić Mirjana – solo pevanje

Andrijanić Đorđe – harmonija, harmonska pratnja
Atanacković Jasmina – solfeđo, teorija muzike
Zidarić Nada – solfeđo, teorija muzike
Janković Jelena – solfeđo
Jovičić Gordana – solfeđo, teorija muzike, muzički oblici
Karić Dragan – harmonija, sviranje horskih partitura. kontrapunkt
Maksimović Ljubica – hor. solfeđo
Mitrović Verica – hor, dirigovanje
Nikačević Irena – solfeđo, teorija muzike
Nikolić Slađana – solfeđo
Radinović Marina – solfeđo, teorija muzike
Spasić Goran – istorija muzike, nacionalna istorija muzike, etnomuzikologija
Šalai-Tibor Snežana – solfeđo. uvod u komponovanje. aranžiranje

Alimpić Tatjana – informatika
Wardle Mirjana – engleski jezik
Vidić Ljiljana – fizičko vaspitanje
Aćimović Božica – italijanski jezik
Dobrivojević Vesna – istorija, građansko vaspitanje
Josipović Ljiljana – sociologija
Vasić D. Mirjana – psihologija
Kovačević Jovanka – filozofijaKostadinović Vladan – matematika
Popović Katarina – srpski jezik i književnost
Savić Milan – audio-vizuelna tehnika
Babić Janko – veronauka
Stepanović Vesna – fizikaž
Ljubica Ignjatović – italijanski jezik (zamena)

 

Davidović Helena – klavir
Đurić Ivana – klavir
Filipović Đorđe – klavir
Jekić Mirjana – klavir
Lazić Goara – klavir
Makević Angela – klavir
Makević Milica – klavir
Milutinović Miloš – klavir
Pandurović Gordana – klavir
Zidarić Jelena – klavir
Todorović Aleksandra – klavir
Vasić Aleksandra – klavir
Vasić S. Mirjana – klavir
Doroteja Ćirić – klavir (zamrna)
Torbica Lazar – klavir (zamrna)
Bogdanović Jovana – klavir (zamrna)

Kaličanin Nataša – uporedni klavir
Mitrović Verica – uporedni klavir
Tadić Nenad – uporedni klavir
Trifunović Jelena – uporedni klavir

Mrkić Zorana – korepetitor
Zidarić Milica – korepetitor
Jekić Boris – korepetitor
Obrenović Marija – korepetitor

Davidović Helena – klavir
Đurić Ivana – klavir
Filipović Đorđe – klavir
Jekić Mirjana – klavir
Lazić Goara – klavir
Makević Angela – klavir
Makević Milica – klavir
Milutinović Miloš – klavir
Pandurović Gordana – klavir
Zidarić Jelena – klavir
Todorović Aleksandra – klavir
Vasić Aleksandra – klavir
Vasić S. Mirjana – klavir
Doroteja Ćirić – klavir (zamrna)
Torbica Lazar – klavir (zamrna)
Bogdanović Jovana – klavir (zamrna)

Kaličanin Nataša – uporedni klavir
Mitrović Verica – uporedni klavir
Tadić Nenad – uporedni klavir
Trifunović Jelena – uporedni klavir

Mrkić Zorana – korepetitor
Zidarić Milica – korepetitor
Jekić Boris – korepetitor
Obrenović Marija – korepetitor

Bogdanović Milan – violina
Dimitrijević Goran – violina, orkestar
Gajić Dragana – violina
Janković Željko – violina
Jevtić Jelena – violina
Maksimović Ljiljana – violina
Miljević Tatjana – violina
Spasojević Pajić Milena – violina
Vlaisavljević Nebojša – viola
Parčetić Jovana – violončelo
Pavlović Lazar – kontrabas

Karanfilović Dušan – flauta
Končar Aleksandar – truba
Novaković Branko – klarinet
Prica Biljana – flauta

Kaličanin Mladen – harmonika
Lazić Vojin – harmonika, orkestar
Lukić Dušan – harmonika
Mihailović Goran – harmonika
Miletić Marko – harmonika
Pupovac Aleksandar – harmonika
Radovanović Tanja – harmonika

Karić Nikola – gitara
Puškić Isidora – gitara
Simić Maja – gitara
Stanojević Stanislav – gitara
Tošić Bogdan – gitara
Jovan Mihajlović – gitara

Pantelić Mirjana – solo pevanje

Andrijanić Đorđe – harmonija, harmonska pratnja
Atanacković Jasmina – solfeđo, teorija muzike
Zidarić Nada – solfeđo, teorija muzike
Janković Jelena – solfeđo
Jovičić Gordana – solfeđo, teorija muzike, muzički oblici
Karić Dragan – harmonija, sviranje horskih partitura. kontrapunkt
Maksimović Ljubica – hor. solfeđo
Mitrović Verica – hor, dirigovanje
Nikačević Irena – solfeđo, teorija muzike
Nikolić Slađana – solfeđo
Radinović Marina – solfeđo, teorija muzike
Spasić Goran – istorija muzike, nacionalna istorija muzike, etnomuzikologija
Šalai-Tibor Snežana – solfeđo. uvod u komponovanje. aranžiranje

Alimpić Tatjana – informatika
Wardle Mirjana – engleski jezik
Vidić Ljiljana – fizičko vaspitanje
Aćimović Božica – italijanski jezik
Dobrivojević Vesna – istorija, građansko vaspitanje
Josipović Ljiljana – sociologija
Vasić D. Mirjana – psihologija
Kovačević Jovanka – filozofijaKostadinović Vladan – matematika
Popović Katarina – srpski jezik i književnost
Savić Milan – audio-vizuelna tehnika
Babić Janko – veronauka
Stepanović Vesna – fizikaž
Ljubica Ignjatović – italijanski jezik (zamena)

 

Masarikova 35

15000 Šabac

Pratite nas

© 2019 Muzička škola “Mihailo Vukdragović”. Sva prava zadržana.

© 2019 Muzička škola “Mihailo Vukdragović”. Sva prava zadržana.