+381 (0)15 350 282 mvukdragovic@gmail.com

NASTAVNO OSOBLJE

Davidović Helena – klavir
Đurić Ivana – klavir
Filipović Đorđe – klavir
Gođevac Marija – klavir
Jekić Boris – klavir
Jekić Mirjana – klavir
Lazić Goara – klavir
Makević Angela – klavir
Makević Milica – klavir
Milutinović Miloš – klavir
Pandurović Gordana – klavir
Sovilj Bojana – klavir
Todorović Aleksandra – klavir
Vasić Aleksandra – klavir
Vasić Mirjana – klavir

Davidović Helena – klavir
Đurić Ivana – klavir
Filipović Đorđe – klavir
Gođevac Marija – klavir
Jekić Boris – klavir
Jekić Mirjana – klavir
Lazić Goara – klavir
Makević Angela – klavir
Makević Milica – klavir
Milutinović Miloš – klavir
Pandurović Gordana – klavir
Sovilj Bojana – klavir
Todorović Aleksandra – klavir
Vasić Aleksandra – klavir
Vasić Mirjana – klavir

Gajić Marija – uporedni klavir
Kaličanin Nataša – uporedni klavir
Mitrović Verica – uporedni klavir
Maksimović Ljubica – uporedni klavir
Šalai Tibor Snežana – uporedni klavir
Tadić Nenad – uporedni klavir
Trifunović Jelena – uporedni klavir

Bogdanović Jovana – korepetitor
Mrkić Zorana – korepetitor
Zidarić Milica – korepetitor

Gajić Marija – uporedni klavir
Kaličanin Nataša – uporedni klavir
Mitrović Verica – uporedni klavir
Maksimović Ljubica – uporedni klavir
Šalai Tibor Snežana – uporedni klavir
Tadić Nenad – uporedni klavir
Trifunović Jelena – uporedni klavir

Bogdanović Jovana – korepetitor
Mrkić Zorana – korepetitor
Zidarić Milica – korepetitor

Bogdanović Milan – violina
Dimitrijević Goran – violina, orkestar
Gajić Dragana – violina
Ivanković Kristina – violončelo
Janković Željko – violina
Jevtić Jelena – violina
Maksimović Ljiljana – violina
Miljević Tatjana – violina
Spasojević Pajić Milena – violina
Vlaisavljević Nebojša – viola

Karanfilović Dušan – flauta
Mirosavić Nikola – truba
Novaković Branko – klarinet
Prica Biljana – flauta

Kaličanin Mladen – harmonika
Lazić Vojin – harmonika, orkestar
Lukić Dušan – harmonika
Mihailović Goran – harmonika
Miletić Marko – harmonika
Pupovac Aleksandar – harmonika
Radovanović Tanja – harmonika

Jakovljević Jovan – gitara
Jović Stevan – gitara
Karić Nikola – gitara
Puškić Isidora – gitara
Simić Maja – gitara
Stanojević Stanislav – gitara
Tošić Bogdan – gitara

Pantelić Mirjana – solo pevanje

Simić Dušan – harmonija, kontrapunkt
Jovičić Gordana – solfeđo, muzički oblici, muzički instrumenti
Karić Dragan – harmonija
Maksimović Ljubica – uvod u komponovanje, teorija muzike
Manojlović Dragoljub – solfeđo, teorija muzike
Milovanović Tamara – solfeđo, teorija muzike
Mitrović Verica – hor, dirigovanje
Nikačević Irena – solfeđo
Nikolić Slađana – solfeđo
Savić Milan – audio-vizuelna tehnika
Spasić Goran – istorija muzike, nacionalna istorija muzike, etnomuzikologija, kontrapunkt
Trifunović Jelena – sviranje horskih partitura
Zidarić Nada – solfeđo, teorija muzike
Živković Sonja – solfeđo, teorija muzike

Alimpić Tatjana – informatika
Dakić Biljana – fizika
Dobrivojević Vesna – istorija kulture i civilizacije, građansko vaspitanje
Dimitrijević Božica – italijanski jezik
Dimitrić Vladimir – veronauka
Josipović Ljiljana – sociologija
Jović Nevena – psihologija
Kovačević Jovanka – filozofija
Panić Vladimir – biologija
Popović Katarina – srpski jezik i književnost
Vardl Mirjana – engleski jezik
Vidić Ljiljana – fizičko vaspitanje

Davidović Helena – klavir
Đurić Ivana – klavir
Filipović Đorđe – klavir
Gođevac Marija – klavir
Jekić Boris – klavir
Jekić Mirjana – klavir
Lazić Goara – klavir
Makević Angela – klavir
Makević Milica – klavir
Milutinović Miloš – klavir
Pandurović Gordana – klavir
Sovilj Bojana – klavir
Todorović Aleksandra – klavir
Vasić Aleksandra – klavir
Vasić Mirjana – klavir

Davidović Helena – klavir
Đurić Ivana – klavir
Filipović Đorđe – klavir
Gođevac Marija – klavir
Jekić Boris – klavir
Jekić Mirjana – klavir
Lazić Goara – klavir
Makević Angela – klavir
Makević Milica – klavir
Milutinović Miloš – klavir
Pandurović Gordana – klavir
Sovilj Bojana – klavir
Todorović Aleksandra – klavir
Vasić Aleksandra – klavir
Vasić Mirjana – klavir

Gajić Marija – uporedni klavir
Kaličanin Nataša – uporedni klavir
Mitrović Verica – uporedni klavir
Maksimović Ljubica – uporedni klavir
Šalai Tibor Snežana – uporedni klavir
Tadić Nenad – uporedni klavir
Trifunović Jelena – uporedni klavir

Bogdanović Jovana – korepetitor
Mrkić Zorana – korepetitor
Zidarić Milica – korepetitor

Gajić Marija – uporedni klavir
Kaličanin Nataša – uporedni klavir
Mitrović Verica – uporedni klavir
Maksimović Ljubica – uporedni klavir
Šalai Tibor Snežana – uporedni klavir
Tadić Nenad – uporedni klavir
Trifunović Jelena – uporedni klavir

Bogdanović Jovana – korepetitor
Mrkić Zorana – korepetitor
Zidarić Milica – korepetitor

Bogdanović Milan – violina
Dimitrijević Goran – violina, orkestar
Gajić Dragana – violina
Ivanković Kristina – violončelo
Janković Željko – violina
Jevtić Jelena – violina
Maksimović Ljiljana – violina
Miljević Tatjana – violina
Spasojević Pajić Milena – violina
Vlaisavljević Nebojša – viola

Karanfilović Dušan – flauta
Mirosavić Nikola – truba
Novaković Branko – klarinet
Prica Biljana – flauta

Kaličanin Mladen – harmonika
Lazić Vojin – harmonika, orkestar
Lukić Dušan – harmonika
Mihailović Goran – harmonika
Miletić Marko – harmonika
Pupovac Aleksandar – harmonika
Radovanović Tanja – harmonika

Jakovljević Jovan – gitara
Jović Stevan – gitara
Karić Nikola – gitara
Puškić Isidora – gitara
Simić Maja – gitara
Stanojević Stanislav – gitara
Tošić Bogdan – gitara

Pantelić Mirjana – solo pevanje

Simić Dušan – harmonija, kontrapunkt
Jovičić Gordana – solfeđo, muzički oblici, muzički instrumenti
Karić Dragan – harmonija
Maksimović Ljubica – uvod u komponovanje, teorija muzike
Manojlović Dragoljub – solfeđo, teorija muzike
Milovanović Tamara – solfeđo, teorija muzike
Mitrović Verica – hor, dirigovanje
Nikačević Irena – solfeđo
Nikolić Slađana – solfeđo
Savić Milan – audio-vizuelna tehnika
Spasić Goran – istorija muzike, nacionalna istorija muzike, etnomuzikologija, kontrapunkt
Trifunović Jelena – sviranje horskih partitura
Zidarić Nada – solfeđo, teorija muzike
Živković Sonja – solfeđo, teorija muzike

Alimpić Tatjana – informatika
Dakić Biljana – fizika
Dobrivojević Vesna – istorija kulture i civilizacije, građansko vaspitanje
Dimitrijević Božica – italijanski jezik
Dimitrić Vladimir – veronauka
Josipović Ljiljana – sociologija
Jović Nevena – psihologija
Kovačević Jovanka – filozofija
Panić Vladimir – biologija
Popović Katarina – srpski jezik i književnost
Vardl Mirjana – engleski jezik
Vidić Ljiljana – fizičko vaspitanje

Masarikova 35

15000 Šabac

Pratite nas

© 2019 Muzička škola “Mihailo Vukdragović”. Sva prava zadržana.

© 2019 Muzička škola “Mihailo Vukdragović”. Sva prava zadržana.