+381 (0)15 350 282 sabackomtmp@gmail.com

NASTAVNO OSOBLJE

Davidović Helena – klavir
Đurić Ivana – klavir
Filipović Đorđe – klavir
Gođevac Marija – klavir
Jekić Boris – klavir
Jekić Mirjana – klavir
Lazić Goara – klavir
Makević Angela – klavir
Makević Milica – klavir
Milutinović Miloš – klavir
Pandurović Gordana – klavir
Todorović Aleksandra – klavir
Vasić Aleksandra – klavir
Vasić Mirjana – klavir
Zidarić Jelena – klavir

Davidović Helena – klavir
Đurić Ivana – klavir
Filipović Đorđe – klavir
Gođevac Marija – klavir
Jekić Boris – klavir
Jekić Mirjana – klavir
Lazić Goara – klavir
Makević Angela – klavir
Makević Milica – klavir
Milutinović Miloš – klavir
Pandurović Gordana – klavir
Todorović Aleksandra – klavir
Vasić Aleksandra – klavir
Vasić Mirjana – klavir
Zidarić Jelena – klavir

Mitrović Verica – uporedni klavir
Kaličanin Nataša – uporedni klavir
Maksimović Ljubica – uporedni klavir
Manojlović Dragoljub – uporedni klavir
Šalai Tibor Snežana – uporedni klavir
Tadić Nenad – uporedni klavir
Trifunović Jelena – uporedni klavir

Hasanoglu Emel – korepetitor
Mrkić Zorana – korepetitor
Zidarić Milica – korepetitor

Mitrović Verica – uporedni klavir
Kaličanin Nataša – uporedni klavir
Maksimović Ljubica – uporedni klavir
Manojlović Dragoljub – uporedni klavir
Šalai Tibor Snežana – uporedni klavir
Tadić Nenad – uporedni klavir
Trifunović Jelena – uporedni klavir

Hasanoglu Emel – korepetitor
Mrkić Zorana – korepetitor
Zidarić Milica – korepetitor

Bogdanović Milan – violina
Dimitrijević Goran – violina i orkestar
Gajić Dragana – violina
Ivanković Kristina – violončelo
Janković Željko – violina
Jevtić Jelena – violina
Maksimović Ljiljana – violina
Miljević Tatjana – violina
Spasojević Pajić Milena – violina
Vlaisavljević Nebojša – viola

Karanfilović Dušan – flauta
Končar Aleksandar – truba
Novaković Branko – klarinet
Prica Biljana – flauta
Španović Duško – truba

Kaličanin Mladen – harmonika
Lazić Vojin – harmonika i orkestar
Lukić Dušan – harmonika
Mihailović Goran – harmonika
Miletić Marko – harmonika
Pupovac Aleksandar – harmonika
Radovanović Tanja – harmonika

Jakovljević Jovan – gitara
Jović Stevan – gitara
Karić Nikola – gitara
Marković Milan – gitara
Simić Maja – gitara
Stanojević Stanislav – gitara
Tošić Bogdan – gitara

Pantelić Mirjana – solo pevanje

Ivanić Ivan – harmonija i teorija muzike
Jovičić Gordana – solfeđo i muzički oblici
Manojlović Dragoljub – solfeđo
Mitrović Verica – hor i dirigovanje
Nikačević Irena – solfeđo i teorija muzike
Nikolić Slađana – solfeđo
Radinović Marina – solfeđo i teorija muzike
Spasić Goran – istorija muzike, nacionalna istorija muzike, etnomuzikologija, muzički instrumenati, uvod u komponovanje i kontrapunkt
Trifunović Jelena – sviranje horskih partitura
Zidarić Nada – solfeđo i teorija muzike
Živković Sonja – solfeđo, teorija muzike i hor

Dakić Biljana – fizika
Dimitrijević Božica – italijanski jezik
Đurđević Nemanja – veronauka
Isaković Kovačević Tamara – istorija kulture i civilizacije, i građansko vaspitanje
Jekić Dušan – informatika
Jović Nevena – psihologija
Kovačević Jovanka – filozofija
Marinković Mirjana – sociologija
Panić Vladimir – biologija
Popović Katarina – srpski jezik i književnost
Vardl Mirjana – engleski jezik
Vidić Ljiljana – fizičko vaspitanje

Davidović Helena – klavir
Đurić Ivana – klavir
Filipović Đorđe – klavir
Gođevac Marija – klavir
Jekić Boris – klavir
Jekić Mirjana – klavir
Lazić Goara – klavir
Makević Angela – klavir
Makević Milica – klavir
Milutinović Miloš – klavir
Pandurović Gordana – klavir
Todorović Aleksandra – klavir
Vasić Aleksandra – klavir
Vasić Mirjana – klavir
Zidarić Jelena – klavir

Davidović Helena – klavir
Đurić Ivana – klavir
Filipović Đorđe – klavir
Gođevac Marija – klavir
Jekić Boris – klavir
Jekić Mirjana – klavir
Lazić Goara – klavir
Makević Angela – klavir
Makević Milica – klavir
Milutinović Miloš – klavir
Pandurović Gordana – klavir
Todorović Aleksandra – klavir
Vasić Aleksandra – klavir
Vasić Mirjana – klavir
Zidarić Jelena – klavir

Mitrović Verica – uporedni klavir
Kaličanin Nataša – uporedni klavir
Maksimović Ljubica – uporedni klavir
Manojlović Dragoljub – uporedni klavir
Šalai Tibor Snežana – uporedni klavir
Tadić Nenad – uporedni klavir
Trifunović Jelena – uporedni klavir

Hasanoglu Emel – korepetitor
Mrkić Zorana – korepetitor
Zidarić Milica – korepetitor

Mitrović Verica – uporedni klavir
Kaličanin Nataša – uporedni klavir
Maksimović Ljubica – uporedni klavir
Manojlović Dragoljub – uporedni klavir
Šalai Tibor Snežana – uporedni klavir
Tadić Nenad – uporedni klavir
Trifunović Jelena – uporedni klavir

Hasanoglu Emel – korepetitor
Mrkić Zorana – korepetitor
Zidarić Milica – korepetitor

Bogdanović Milan – violina
Dimitrijević Goran – violina i orkestar
Gajić Dragana – violina
Ivanković Kristina – violončelo
Janković Željko – violina
Jevtić Jelena – violina
Maksimović Ljiljana – violina
Miljević Tatjana – violina
Spasojević Pajić Milena – violina
Vlaisavljević Nebojša – viola

Karanfilović Dušan – flauta
Končar Aleksandar – truba
Novaković Branko – klarinet
Prica Biljana – flauta
Španović Duško – truba

Kaličanin Mladen – harmonika
Lazić Vojin – harmonika i orkestar
Lukić Dušan – harmonika
Mihailović Goran – harmonika
Miletić Marko – harmonika
Pupovac Aleksandar – harmonika
Radovanović Tanja – harmonika

Jakovljević Jovan – gitara
Jović Stevan – gitara
Karić Nikola – gitara
Marković Milan – gitara
Simić Maja – gitara
Stanojević Stanislav – gitara
Tošić Bogdan – gitara

Pantelić Mirjana – solo pevanje

Ivanić Ivan – harmonija i teorija muzike
Jovičić Gordana – solfeđo i muzički oblici
Manojlović Dragoljub – solfeđo
Mitrović Verica – hor i dirigovanje
Nikačević Irena – solfeđo i teorija muzike
Nikolić Slađana – solfeđo
Radinović Marina – solfeđo i teorija muzike
Spasić Goran – istorija muzike, nacionalna istorija muzike, etnomuzikologija, muzički instrumenati, uvod u komponovanje i kontrapunkt
Trifunović Jelena – sviranje horskih partitura
Zidarić Nada – solfeđo i teorija muzike
Živković Sonja – solfeđo, teorija muzike i hor

Dakić Biljana – fizika
Dimitrijević Božica – italijanski jezik
Đurđević Nemanja – veronauka
Isaković Kovačević Tamara – istorija kulture i civilizacije, i građansko vaspitanje
Jekić Dušan – informatika
Jović Nevena – psihologija
Kovačević Jovanka – filozofija
Marinković Mirjana – sociologija
Panić Vladimir – biologija
Popović Katarina – srpski jezik i književnost
Vardl Mirjana – engleski jezik
Vidić Ljiljana – fizičko vaspitanje