+381 (0)15 350 282 mvukdragovic@gmail.com

Nagrađeni učenici 2023/24.

______________________

Aljoša Keserović, 3. razred SMŠ, 1. nagrada (100), na 21. Finalnom takmičenju muzičkih talenata u Sremskim Karlovcima, klasa Goara Lazić. Učenik je dobitnik i specijalne nagrade “Andrija Čikić” za najvirtuoznijeg pijanistu.

______________________

0NAGRAĐENI UČENICI NA 31. REPUBLIČKOM TAKMIČENjU IZ SOLFEĐA I TEORIJE MUZIKE

1.Lena Janković 1.r.omš, 1.nagrada (94 poena) iz solfeđa, klasa: Jelena Janković
2.Mia Aleksić, 2.r.omš, 1.nagrada (98 poena) iz teorije muzike, klasa: Marina Radinović
3.Minja Bošković, 2.r.omš, 2.nagrada (88,5 poena) iz teorije muzike, klasa: Jasmina Atanacković
4.Kiša Vasić,2.r.omš, 1.nagrada (98 poena) iz teorije muzike, klasa: Marina Radinović
5.Nikola Vuković,2.r.omš, 1.nagrada (96,5 poena) iz teorije muzike, klasa: Gordana Jovičić
6.Anastasija Živković, 2.r.omš, 1.nagrada(91 poen) iz teorije muzike,klasa:Jasmina Atanacković
7.Veljko Tešić, 2.r.omš, 1.nagrada (100 poena) iz teorije muzike, klasa:Gordana Jovičić
8.Filip Janković,2.r.omš, učešće (52,5 poena) iz teorije muzike, klasa: Jelena Janković
9.Maša Jekić, 2.r.omš, 1.nagrada (91 poen) iz teorije muzike, klasa:Jasmina Atanacković
10.Lenka Kačarević, 2.r.omš, 2.nagrada (80,5 poena) iz teorije muzike, klasa:Jelena Janković
11.Veles Maksimović, 2.r.omš, 1.nagrada (100 poena) iz teorije muzike,klasa:Gordana Jovičić
12.Mihailo Marić, 2.r.omš, 1.nagrada (100 poena) iz teorije muzike, klasa:Gordana Jovičić
13.Kristina Mirković, 2.r.omš, 2.nagrada (83,5 poena) iz teorije muzike, klasa: Jelena Janković
14.Marina Mrkonjić, 2.r.omš, 2.nagrada (88 poena) iz teorije muzike, klasa: Gordana Jovičić
15.Iris Pavlović, 2.r.omš, 1.nagrada (93,5 poena) iz teorije muzike, klasa:Jasmina Atanacković
16.Mara Radošević, 2.r.omš,1.nagrada (100 poena) iz teorije muzike, klasa:Jasmina Atanacković
17.Jovan Stefanović,2.r.omš,1.nagrada (97,5 poena) iz teorije muzike,klasa:Jasmina Atanacković
18.Una Tešić, 2.r.omš, 1.nagrada (100 poena) iz teorije muzike, klasa: Jasmina Atanacković
19.Radovan Hajzler, 2.r.omš, 1.nagrada (100 poena) iz teorije muzike, klasa: Gordana Jovičić
20.Anja Vučetić, 3.r.omš, 1.nagrada (100 poena) iz teorije muzike, klasa: Snežana Šalai Tibor
21.Anja Vučetić, 3.r.omš, 2.nagrada (81,33 poena) iz solfeđa, klasa: Snežana Šalai Tibor
22.Tihomir Avrić, 3.r.omš, 1.nagrada (90 poena) iz teorije muzike,klasa: Gordana Jovičić
23.Mina Danilović, 3r.omš, 2.nagrada (86 poena) iz teorije muzike, klasa: Gordana Jovičić
24.Maša Dragićević, 3.r.omš, 3.nagrada (78 poena) iz teorije muzike, klasa:Gordana Jovičić
25.Andrej Jović, 3.r.omš, 3.nagrada (71 poen) iz teorije muzike, klasa: Gordana Jovičić
26.Jovan Lukić, 3.r.omš, 3.nagrada (70 poena) iz teorije muzike, klasa:Jelena Janković
27.Jelena Marković, 3.r.omš, 1.nagrada (97,5 poena) iz teorije muzike, klasa:Jelena Janković
28.Ognjen Ninković, 3.r.omš, 1.nagrada (95 poena) iz teorije muzike, klasa:Snežana Šalai Tibor
29.Teodora Živković, 4.r.omš, 1. nagrada ( 97 poena) iz teorije muzike, klasa:Jasmina Atanacković
30.Andrea Jovanović, 4.r.omš, 1. nagrada ( 97 poena) iz teorije muzike, klasa: Jasmina Atanacković
31.Stefan Trifunović, 4.r.omš, 1.nagrada ( 90 poena) iz teorije muzike, klasa:Jelena Janković
32.Ilija Babić Teodorović, 5.r.omš, 1.nagrada (90 poena) iz teorije muzike, klasa:Jasmina Atanacković
33.Vanja Bošković, 5.r.omš, 1.nagrada (96 poena) iz teorije muzike, klasa:Marina Radinović
34.Damjan Đorđević, 5.r.omš, 1.nagrada (97 poena) iz teorije muzike, klasa:Nada Zidarić
35.Nina Milutinović,5.r.omš, 1.nagrada (100 poena) iz teorije muzike, klasa:Marina Radinović
36.Teodora Ristić, 5.r.omš, 1.nagrada (94,5 poena) iz teorije muzike, klasa: Jasmina Atanacković
37.Andrej Filipović, 5.r.omš, 1.nagrada (92 poena) iz teorije muzike, klasa: Jelena Janković
38.Elena Đukić, 6.r.omš, 3.nagrada (81 poen) iz teorije muzike, klasa:Jelena Janković
39.Mihailo Janičić, 6.r.omš-vanredni, 1.nagrada (99,5 poena) iz teorije muzike, mentor: Verica Mitrović
40.Maša Krstić, 6.r.omš, 1.nagrada (100 poena) iz teorije muzike, klasa: Marina Radinović
41.David Čolić, 6.r.omš, učešće (52 poena) iz teorije muzike, klasa: Ljubica Maksimović
42.Nemanja Petrović, 2.r.smš, 1.nagrada (99 poena) iz teorije muzike, klasa: Nada Zidarić
43.Nemanja Petrović, 2.r.smš, 1.nagrada (94,16 poena) iz solfeđa, klasa: Nada Zidarić

 

______________________

h

Spisak nagrađenih učenika

Kompletan spisak svih nagrađenih učenika u školskoj 2020/23. biće naknadno objavljen

Masarikova 35

15000 Šabac

Pratite nas

© 2019 Muzička škola “Mihailo Vukdragović”. Sva prava zadržana.

© 2019 Muzička škola “Mihailo Vukdragović”. Sva prava zadržana.