+381 (0)15 350 282 mvukdragovic@gmail.com

Osnovna muzička škola

Osnovnu muzičku školu najčešće upisuju učenici koji imaju devet ili manje godina  ukoliko žele da nauče da sviraju određeni instrument, dok odsek solo pevanje upisuju nešto stariji učenici… 

Osnovnu muzičku školu najčešće upisuju učenici koji imaju devet ili manje godina  ukoliko žele da nauče da sviraju određeni instrument, dok odsek solo pevanje upisuju nešto stariji učenici… 

Osnovno muzičko obrazovanje ostvaruje se u trajanju od šest godina za sve instrumente koji se nalaze u nastavnom planu i programu naše škole, odnosno u trajanju od četiri godine za odsek solo pevanja. Učenik koji se ističe sposobnostima i znanjem, može da stekne osnovno muzičko obrazovanje u roku kraćem od propisanog nastavnim planom i programom. Budući učenici mogu da biraju između sledećih instrumenata: klavira, harmonike, violine, viole, violončela, gitare, flaute, klarineta i trube, a mogu da se opredele i za solo pevanje.

Izaberi instrument

Klikni i stekni zvučni utisak o svakom instrumentu

Klavir

Harmonika

Violina

Viola

Violončelo

Gitara

Flauta

Klarinet

Truba

Solo pevanje

UPOZNAJ MUZIČKE INSTRUMENTE – MUZIČKA ŠKOLA ŠABAC

Kada, gde , kako?

Upis

U prvi razred osnovne muzičke škole na instrumentalni odsek po pravilu se upisuje učenik starosti devet godina i mlađi, odnosno učenik trećeg razreda osnovne škole, kako bi istovremeno sa osnovnom opšteobrazovnom, završio i osnovnu muzičku školu. U osnovnu muzičku školu može se upisati i učenik stariji nego što je propisano, ukoliko na prijemnom ispitu pokaže izuzetne muzičke sposobnosti. U prvi razred osnovne muzičke škole na odsek solo pevanje može da se upiše: za ženske glasove – učenica od 13 godina i starija, za muške glasove – učenik od 16 godina i stariji. Program nastave i učenja u osnovnoj muzičkoj školi se izvodi individualno ( na nastavi instrumenta i pevanja ) i grupno ( na nastavi solfeđa, teorije muzike, hora, orkestra i kamerne muzike ).

KONKURS

ZA UPIS UČENIKA

U OSNOVNU MUZIČKU ŠKOLU

ZA ŠKOLSKU 2023/2024.GODINU

Fond časova

ODSEK ZA KLASIČNU MUZIKU – ŠESTOGODIŠNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE

Naziv predmeta I razred II razred III razred IV razred V razred VI razred
nedeljno / god. nedeljno / god. nedeljno / god. nedeljno / god. nedeljno / god. nedeljno / god.
Instrument 2 / 70 2 / 70 2 / 70 2 / 70 2 / 70 2 / 66
Solfeđo 2 / 70 2 / 70 2 / 70 2 / 70 2 / 70 2 / 66
Teorija muzike - - - - - 1 / 33
Orkestar, hor, kamerna muzika - - - 2 / 70 2 / 70 2 / 66
UKUPNO 4 / 140 4 / 140 4 / 140 6 / 120 6 / 120 7 / 231

ODSEK ZA KLASIČNU MUZIKU – ČETVOROGODIŠNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE

Naziv predmeta I razred II razred III razred IV razred
nedeljno / god. nedeljno / god. nedeljno / god. nedeljno / god.
Solo pevanje 2 / 70 2 / 70 2 / 70 2 / 66
Solfeđo 2 / 70 2 / 70 2 / 70 2 / 66
Teorija muzike - - - 1 / 33
Uporedni klavir 1 / 35 1 / 35 1 / 35 1 / 33
UKUPNO 5 / 175 5 / 175 5 / 175 6 / 198

Prijemni ispit

Pravo upisa u osnovnu muzičku školu stiču kandidati koji polože prijemni ispit za utvrđivanje muzičkih sposobnosti. Prijemni ispit se polaže u aprilskom, junskom i avgustovskom roku. Termin održavanja prijemnog ispita određuje škola za svaku školsku godinu i svaki ispitni rok. Na prijemnom ispitu proverava se sluh, ritam i muzička memorija, i to ocenjivanjem kandidata u sledeće četiri discipline:

pesma ( interpretacija pesme po slobodnom izboru kandidata );

ritam ( provera reprodukovanja kratkih ritmičkih celina, tapšanjem ruku ili kucanjem o predmet );

sluh ( intoniranje pojedinačnih tonova, ili tonova harmonskih sazvučja );

memorija ( reprodukovanje kratkih muzičkih celina sa tekstom ili neutralnim slogom ).

Prijemni ispit polažu i učenici koji su pohađali program pripremnog razreda.

Datumi polaganja prijemnog ispita

Termin održavanja prijemnog ispita određuje škola za svaku školsku godinu i svaki ispitni rok.

April

Prvi termin za polaganje prijemnog ispita. Tačno vreme i datum će biti naknadno istaknuti.

Jun

Drugi termin za polaganje prijemnog ispita. Tačno vreme i datum će biti naknadno istaknuti.

Avgust

Poslednji termin za polaganje prijemnog ispita. Tačno vreme i datum će biti naknadno istaknuti.

Masarikova 35

15000 Šabac

Pratite nas

© 2019 Muzička škola “Mihailo Vukdragović”. Sva prava zadržana.

© 2019 Muzička škola “Mihailo Vukdragović”. Sva prava zadržana.