+381 (0)15 350 282 sabackomtmp@gmail.com

Propozicije i prijava

Prijave se podnose do 1. aprila 2019. godine:
– poštom na adresu:
Muzička škola „Mihailo Vukdragović“
15000 Šabac, Masarikova 35
– ili na e-mail:
gudfestsabac@gmail.com

Propozicije i prijava

Prijave se podnose do 1. aprila 2019. godine:
– poštom na adresu:
Muzička škola „Mihailo Vukdragović“
15000 Šabac, Masarikova 35
– ili na e-mail:
gudfestsabac@gmail.com

ROK ZA PRIJAVE / DEADLINE FOR APPLICATIONS

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

23. MEĐUNARODNO TAKMIČENJE MLADIH PIJANISTA

Šabac, 1 – 5. mart 2019.

sala MŠ “Mihailo Vukdragović”, Šabac

Nagradni fond – 1000€

23. MEĐUNARODNO TAKMIČENJE MLADIH PIJANISTA

Šabac, 1 – 5. mart 2019.

sala MŠ “Mihailo Vukdragović”, Šabac

Nagradni fond – 1000€

23. MEĐUNARODNO TAKMIČENJE MLADIH PIJANISTA

Šabac, 1 – 5. mart 2019.

sala MŠ “Mihailo Vukdragović”, Šabac

Nagradni fond – 1000€