+381 (0)15 350 282 mvukdragovic@gmail.com

AKTUELNO

AKTUELNO

РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. годину

Z

REZULTATI 8. FESTIVALA GUDAČA U ŠAPCU

23. MEĐUNARODNO TAKMIČENJE MLADIH PIJANISTA

Šabac, 1 – 5. mart 2019.

sala MŠ “Mihailo Vukdragović”, Šabac

Nagradni fond – 1000€

23. MEĐUNARODNO TAKMIČENJE MLADIH PIJANISTA

Šabac, 1 – 5. mart 2019.

sala MŠ “Mihailo Vukdragović”, Šabac

Nagradni fond – 1000€

23. MEĐUNARODNO TAKMIČENJE MLADIH PIJANISTA

Šabac, 1 – 5. mart 2019.

sala MŠ “Mihailo Vukdragović”, Šabac

Nagradni fond – 1000€

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – MUZIČKI INSTRUMENTI BR. 1/2019