+381 (0)15 350 282 sabackomtmp@gmail.com

VANNASTAVNO OSOBLJE

Andrijanić Đorđe – direktor
Karić Dragan – pomoćnik direktora
Marković Marija – pomoćnik direktora

Jović Nevena – psiholog
Gačević Nikolina – pedagog
Daloš Milorad – bibliotekar

Tomić Nada – sekretar
Miletić Boban – šef računovodstva
Savić Tanja – referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove

Glišović Nebojša – tehničar na održavanju instrumenata i opreme
Mićić Goran – domar
Sarić Nada – čistačica
Pantelić Dobrila – čistačica
Dugonjić Snežana – čistačica
Ignjatović Milanka – čistačica
Petrović Ljiljana – čistačica

Andrijanić Đorđe – direktor
Karić Dragan – pomoćnik direktora
Marković Marija – pomoćnik direktora

Jović Nevena – psiholog
Gačević Nikolina – pedagog
Daloš Milorad – bibliotekar

Tomić Nada – sekretar
Miletić Boban – šef računovodstva
Savić Tanja – referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove

Glišović Nebojša – tehničar na održavanju instrumenata i opreme
Mićić Goran – domar
Sarić Nada – čistačica
Pantelić Dobrila – čistačica
Dugonjić Snežana – čistačica
Ignjatović Milanka – čistačica
Petrović Ljiljana – čistačica