+381 (0)15 350 282 mvukdragovic@gmail.com

VANNASTAVNO OSOBLJE

Živković Sonja – direktor
Marković Marija – pomoćnik direktora
Karić Dragan – pomoćnik direktora

Jović Nevena – psiholog
Vasić Mirjana – psiholog
Daloš Milorad – bibliotekar

Danilović Olivera – sekretar
Vilotić Marija – šef računovodstva
Savić Tanja – referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove

Glišović Nebojša – tehničar na održavanju instrumenata i opreme
Tovitović Aleksandar – domar
Sarić Nada – čistačica
Pantelić Dobrila – čistačica
Ignjatović Milanka – čistačica
Petrović Ljiljana – čistačica

Živković Sonja – direktor
Marković Marija – pomoćnik direktora
Karić Dragan – pomoćnik direktora

Živković Marija – psiholog
Vasić Mirjana – psiholog
Daloš Milorad – bibliotekar

Danilović Olivera – sekretar
Vilotić Marija – šef računovodstva
Savić Tanja – referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove

Glišović Nebojša – tehničar na održavanju instrumenata i opreme
Tovitović Aleksandar – domar
Sarić Nada – čistačica
Pantelić Dobrila – čistačica
Ignjatović Milanka – čistačica
Petrović Ljiljana – čistačica

Masarikova 35

15000 Šabac

Pratite nas

© 2019 Muzička škola “Mihailo Vukdragović”. Sva prava zadržana.

© 2019 Muzička škola “Mihailo Vukdragović”. Sva prava zadržana.