+381 (0)15 350 282 mvukdragovic@gmail.com

Pripremni razred

Pripremni

razred

Učenici koji su premladi da bi pohađali osnovnu muzičku školu, mogu upisati pripremni razred i steći predznanja koja će im olakšati nastavak školovanja...

Školovanje u pripremnom razredu osnovne muzičke škole po pravilu traje jednu godinu, s tim da se u zavisnosti od uzrasta učenika, a uz saglasnost roditelja i mišljenje predmetnih nastavnika, može produžiti na dve godine. Učenik u pripremnom razredu može da pohađa samo nastavu solfeđa, a uz saglasnost roditelja i nastavu instrumenta (klavira, harmonike, violine, violončela, gitare, flaute, klarineta i trube), odnosno nastavu solo pevanja.

U pripremni razred osnovne muzičke škole upisuju se učenici starosti 8 godina, odnosno učenici drugog razreda osnovne opšteobrazovne škole. U pripremni razred osnovne muzičke škole može se upisati i učenik starosti sedam godina, odnosno učenik prvog razreda osnovne opšteobrazovne škole, ukoliko na prijemnom ispitu pokaže izuzetne muzičke sposobnosti. U pripremni razred osnovne muzičke škole na odsek solo pevanje može da se upiše: za ženske glasove – učenica starosti 12 godina, za muške glasove – učenik starosti 15 godina.

Školovanje u pripremnom razredu osnovne muzičke škole po pravilu traje jednu godinu, s tim da se u zavisnosti od uzrasta učenika, a uz saglasnost roditelja i mišljenje predmetnih nastavnika, može produžiti na dve godine. Učenik u pripremnom razredu može da pohađa samo nastavu solfeđa, a uz saglasnost roditelja i nastavu instrumenta (klavira, harmonike, violine, violončela, gitare, flaute, klarineta i trube), odnosno nastavu solo pevanja.

U pripremni razred osnovne muzičke škole upisuju se učenici starosti 8 godina, odnosno učenici drugog razreda osnovne opšteobrazovne škole. U pripremni razred osnovne muzičke škole može se upisati i učenik starosti sedam godina, odnosno učenik prvog razreda osnovne opšteobrazovne škole, ukoliko na prijemnom ispitu pokaže izuzetne muzičke sposobnosti. U pripremni razred osnovne muzičke škole na odsek solo pevanje može da se upiše: za ženske glasove – učenica starosti 12 godina, za muške glasove – učenik starosti 15 godina.

Izaberi instrument

Klikni i stekni zvučni utisak o svakom instrumentu

Klavir

Harmonika

Violina

Viola

Violončelo

Gitara

Flauta

Klarinet

Truba

Solo pevanje

Prijemni ispit

Pravo upisa u pripremni razred osnovne muzičke škole stiču kandidati koji polože prijemni ispit za utvrđivanje muzičkih sposobnosti. Prijemni ispit se polaže u aprilskom, junskom i avgustovskom roku. Termin održavanja prijemnog ispita određuje škola za svaku školsku godinu i svaki ispitni rok. Na prijemnom ispitu proverava se sluh, ritam i muzička memorija, i to ocenjivanjem kandidata u sledeće četiri discipline:

pesma ( interpretacija pesme po slobodnom izboru kandidata );

ritam ( provera reprodukovanja kratkih ritmičkih celina, tapšanjem ruku ili kucanjem o predmet );

sluh ( intoniranje pojedinačnih tonova, ili tonova harmonskih sazvučja );

memorija ( reprodukovanje kratkih muzičkih celina sa tekstom ili neutralnim slogom ).

Učenici koji su pohađali program pripremnog razreda, polažu prijemni ispit za upis u prvi razred osnovne muzičke škole.

Datumi polaganja prijemnog ispita

Termin održavanja prijemnog ispita određuje škola za svaku školsku godinu i svaki ispitni rok.

April

Prvi termin za polaganje prijemnog ispita. Tačno vreme i datum će biti naknadno istaknuti.

Jun

Drugi termin za polaganje prijemnog ispita. Tačno vreme i datum će biti naknadno istaknuti.

Avgust

Poslednji termin za polaganje prijemnog ispita. Tačno vreme i datum će biti naknadno istaknuti.

Masarikova 35

15000 Šabac

Pratite nas

© 2019 Muzička škola “Mihailo Vukdragović”. Sva prava zadržana.

© 2019 Muzička škola “Mihailo Vukdragović”. Sva prava zadržana.