+381 (0)15 350 282 mvukdragovic@gmail.com

Dana 1.11.2022. godine u svečanoj sali Muzičke škole „Mihailo Vukdragović” održan je koncert Marka Živkovića (violina) uz klavirsku pratnju Nine Botić.

Program
-Ežen Isaj (Eugène Ysaye,1858-1931)
Sonata za solo violinu, e-mol Op. 27 br. 4
-Alemanda
-Sarabanda
-Finale
-Volfgang Amadeus Mocart
(Wolfgang Amadeus Mozart,1756-1791)
Violinski koncert bp. 5, A-dur KB 219
-Allegro aperto
-Kamij Sen-Sans (Camille Saint-Saëns, 1835-1921)
Introdukcija i rondo kapričozo a-mol,Op.28
-Nikolo Paganini (Niccolo Paganini,1782-1840)
-Kapričo,On. 1 6p.24 a-mol
-Rihard Štraus (Richard Strauss, 1864-1949)
Sonata za violinui klavir Es-dur, Op. 18
-Allegro, ma non troppo
– Improvizacija. Andante cantabile
-Finale. Andante-Allegro