+381 (0)15 350 282 sabackomtmp@gmail.com

Sednica Nastavničkog veća će se održati u sredu 22. avgusta sa početkom u 10 časova,

u prostorijama škole, Masarikova br. 35.